24-09-2012  Hoe gaat het Havenbedrijf Rotterdam zorgen voor bereikbaarheid als de Tweede Maasvlakte klaar en in bedrijf is waardoor de containercapaciteit verdubbelt tot 17 miljoen TEU per jaar? Op Ecomobiel, de vakbeurs voor duurzame mobiliteit, staat tijdens de lunchdiscussie ‘Maasvlakte 2, de poort tot Europa duurzaam ontsloten’ deze vraag centraal.

Bedrijf

In 2030 is de Tweede Maasvlakte in vol bedrijf waardoor de goederenstroom fors toeneemt. Een betere spreiding van het vervoer over weg, water en spoor kan voor alle betrokkenen kansen bieden, maar gaan ondernemers wel alle modaliteiten aanbieden of blijft het vervoer focussen op wegtransport. Wat voor nieuwe kansen liggen er voor vervoerders en verladers en wat hebben zij nodig om succesvol te zijn. Een andere vraag is de rol van de brandstof. Blijft diesel dominant of neemt LNG of LBG deze rol over.

Lunchsessie

De lunchsessie is georganiseerd door Connekt, TLN, EVO, de Verkeersonderneming, de Provincie Zuid Holland, Rabobank Rotterdam, Iveco en het Havenbedrijf Rotterdam. Bezoekers van de vakbeurs ecomobiel kunnen zich aanmelden voor deelname aan het debat.