27-08-2014  Rijkswaterstaat neemt vanaf september extra maatregelen om de doorstroming op de Harmsenbrug te verbeteren.

Veiligheidsnormen

Afgelopen voorjaar bleek dat de Harmsenbrug over het Hartelkanaal bij Europoort niet meer voldoet aan Europese veiligheidsnormen. Rijkswaterstaat heeft daarom maatregelen ingesteld om de belasting van de brug te beperken: vrachtauto’s zwaarder dan vijftig ton mogen de brug niet meer over en er zijn twee rijstroken dicht.

Weekend

In de zomermaanden zijn de maatregelen vanwege het kleinere verkeersaanbod iets versoepeld, maar vanaf september zijn de oorspronkelijke restricties weer van kracht. Dat betekent dat ook in het weekend in beide richtingen maar één rijstrook open is en dat vrachtauto’s die zwaarder zijn dan 50 ton geen gebruik mogen maken van de brug en dit heeft gevolgen voor de doorstroming.

Extra maatregelen

Rijkswaterstaat heeft daarom extra maatregelen aangekondigd:

  • slim benutten 3e strook in Thomassentunnel die wordt aangelegd in het kader van project A15 Verbreding Maasvlakte-Vaanplein. Afslaand verkeer krijgt een aparte strook (oplevering 14 september)
  • weggebruikers eerder op de weg attenderen op filevorming in Thomassentunnel
  • verkeer op de N57 naar het noorden al bij rotonde met de N496 informeren over verkeerssituatie
  • snelheidsborden boven de weg en afkruisen rijstrook zodat file niet in tunnel maar daar voor ontstaat.

Spits

In samenwerking met de Verkeersonderneming gaat Rijkswaterstaat tevens proberen het spitsverkeer zoveel mogelijk te spreiden en het aantal automobilisten in de spits te verminderen.

Hinder

Ondanks alle extra maatregelen is het niet te voorkomen dat er files ontstaan. Tot juni 2015 zal er zeker hinder zijn voor de weggebruikers, aldus Rijkswaterstaat. In de bijlage ‘overzicht werkzaamheden najaar 2014’ (pdf) staat een kaartje met een overzicht van de werkzaamheden.