04-10-2013  In de Staatscourant van 13 september 2013 is de 'Regeling goederen voor tweeërlei gebruik' gepubliceerd. In de regeling worden eerder gepubliceerde maatregelen voor Syrië samengevoegd met nieuwe maatregelen met betrekking tot de uitvoer van interne repressiegoederen naar Egypte.

Egypte

Voor Egypte bevat de regeling een vergunningsplicht voor de uitvoer van goederen die kunnen worden gebruikt voor interne repressie. De goederen staan vermeld op bijlage II bij de regeling.

Syrië

De eerder genomen maatregelen voor Syrië die van kracht blijven, zijn een vergunningsplicht voor de uitvoer van goederen die kunnen worden gebruikt voor interne repressie (de goederen staan vermeld op bijlage II bij de regeling) en een vergunningsplicht voor de uitvoer van en het verlenen van tussenhandeldiensten voor laboratoriumapparatuur in gevallen die niet worden gereguleerd in de EU-verordening. De goederen staan vermeld op bijlage I bij de regeling.

Meer beperkingen

De regeling is in werking getreden op 14 september 2013. Behalve deze maatregelen gelden vanzelfsprekend ook andere beperkingen neergelegd in exportcontroleregelgeving en EU-sancties. 

Dossier internationale handel