03-01-2017 Door de aanvaring, donderdag, van de stuw bij Grave zijn voor de binnenvaartverladers grote problemen ontstaan in de aan- en afvoer van materialen en producten.

Oplossingen

Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke oplossing en de definitieve oplossing. Donderdag hoopt de vaarwegbeheerder meer duidelijkheid te kunnen geven over de duur van de stremming. Zoals het er nu naar uitziet, kan de stremming van de Maas weken gaan duren.

Alternatieven

Voor kleinere schepen op de Maas is de alternatieve route over de Brabantse kanalen beschikbaar  Om de verladers zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen, heeft Rijkswaterstaat op de omvaarroute tussen Empel en Panheel 24-uursbediening van sluizen en bruggen ingesteld.

Met de Belgische vaarwegbeheerder is overleg om ook het Albertkanaal op zondag voor scheepvaart op te stellen.

Maas-Waalkanaal

Momenteel wordt met pompen het niveau op het Maas-Waalkanaal op peil gebracht. Volgens Rijkswaterstaat kan dit enkele dagen duren. Bij het oppompen van Maaswater moet rekening worden gehouden met de stabiliteit van de dijklichamen, de aan de boden vastgezogen woonarken en de waterhuishouding van de omgeving. De verwachting is dat dit kanaal bij Nijmegen tegen het eind van de week weer bevaarbaar is.

Ligplaatsen werkmaterieel

Om er voor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor het drijvend werkmaterieel is het niet toegestaan om gebruik te maken van de ligplaatsen tussen Niftrik en Grave. Schepen wordt geadviseerd beneden Lith te blijven.

Schade verhalen

Claims met betrekking tot schade die het gevolg is van de beschadiging van de stuw kunnen niet bij Rijkswaterstaat worden ingediend. Claims moeten worden voorgelegd aan zowel de verzekeraar van het schip, als aan de door die verzekeraar ingeschakelde expert. Verzend een claim naar alle onderstaande e-mailadressen.  

Verzekeraar: Georg Duncker GmbH & Co. KG, Alter Wall 2-8, 20457 Hamburg. E-mail:                       

John.emmrich@georg-duncker.com
Tamara.carpinteiro@georg-duncker.com
Finn.holm@georg-duncker.com

Expertisebureau: Petermann GmbH, e-mail:                   

info@petermann-gmbh.com
ottenheim@petermann-gmbh.com

Overigens zal de eigenaar van het schip of de verzekerar vast en zeker een beroep doen op de in het CNLI- verdrag uitgewerkte mogelijkheid om aansprakelijkheid te beperken.