15-10-2014  Vanaf 2015 kunnen minder goederentreinen over de Betuweroute rijden, omdat er een extra spoor in Duitsland wordt aangelegd. Om de negatieve effecten voor de verladers, vervoerders, de havens en de economie in Nederland neutraliseren is er het afgelopen jaar door de Stuurgroep Derde Spoor Duitsland hard gewerkt aan een maatregelenpakket.

Brief

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Mansveld aangegeven het advies van deze stuurgroep over te nemen. Goederentreinen dienen tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van andere routes en via Venlo en Oldenzaal naar het oosten rijden. Stillere goederentreinen moeten ervoor zorgen dat omwonenden zo min mogelijk last krijgen van deze treinen. Om ervoor te zorgen dat er op andere routes genoeg capaciteit is voor goederentreinen past de staatssecretaris het besluit capaciteitsverdeling aan. Gevaarlijke stoffen worden, ook tijdens de werkzaamheden, zo veel mogelijk via de Betuweroute vervoerd.

Daarnaast worden afspraken gemaakt om de beschikbare infrastructuur maximaal te gebruiken. Met ProRail is afgesproken dat tijdens de perioden van de omleidingen geen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op de spoorlijnen waar de goederentreinen rijden.

Compensatie

De maatregelen die worden genomen, moeten de overlast voor onder andere omwonenden, goederenvervoerders, verladers en havenbedrijven zoveel mogelijk beperken. Ondanks de maatregelen leiden de langere routes en veranderingen in logistieke systemen tot kosten die kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro’s. Mansveld overweegt een tijdelijke compensatieregeling om gezamenlijk de financiële gevolgen te beperken.

EVO is tevreden met de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet. Maar de komende maanden is van belang dat bij de compensatieregeling nadrukkelijk wordt gekeken naar de extra kosten die bij spoorverladers ontstaan, zoals als de staal-, kolen en petrochemische industrie.  Naar verwachting zullen zij hun logistieke- en soms zelfs hun productieprocessen moeten aanpassen. Langere transporttijden en langere omlooptijden van wagons, bijvoorbeeld door later beschikbare paden of lange omleidingsroutes, kosten simpelweg extra geld.

De brief van de Staatssecretaris en het advies van de Stuurgroep