02-04-2012  Machiel  van der Kuijl, algemeen directeur EVO, is deze maand toegetreden tot het bestuur van Stichting Platform Transportveiligheid. Hij zal de nieuwe portefeuille Bedrijven en Branches gaan opzetten en beheren.

Jan van Belzen, voorzitter van Platform Transportveiligheid en burgemeester van Barendrecht  is bijzonder verheugd en trots dat Machiel van der Kuijl het bestuur komt versterken met zijn ervaring, kennis en kunde.

Belangen

‘We hebben als bestuur ervoor gekozen om een nieuwe portefeuille ‘Bedrijven en Branches’ te starten, omdat transportveiligheid van belang is voor zowel de overheid als het bedrijfsleven’, aldus de voorzitter.

De bestuursportefeuille Bedrijven en Branches legt schakels tussen de belangen van bedrijven en overheden om te komen tot verbetering van transportveiligheid over weg, water, spoor- en via buisleidingen.

Knelpunten

Van der Kuijl zal onder andere via zijn contacten met brancheorganisaties en bedrijven onderzoeken welke knelpunten zij ervaren en welke rol het Platform Transportveiligheid kan vervullen om tot verbetering van transportveiligheid te komen.

Belangrijk

Transportveiligheid staat bij EVO en haar leden sinds jaar en dag hoog in het vaandel. De verladersorganisatie onderstreept dit ondermeer door het secretariaat te voeren van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen, een samenwerkingsverband van zestien bedrijfslevenorganisaties.