12-01-2017 De kans bestaat dat Rijkswaterstaat vrijdag 13 januari de Maeslantkering sluit. De combinatie van springtij en Noordwesterstorm kan voor een gevaarlijke hoge waterstand zorgen.

Haven blijft open

Mocht de Maeslantkering sluiten dan betekent dat niet dat de haven van Rotterdam dicht is. Het westelijk havengebied blijft normaal bereikbaar voor de zeevaart. Alleen de Nieuwe Waterweg is gestremd als de Maeslantkering sluit, aldus Havenbedrijf Rotterdam.

Kades onder water

Ook zonder afsluiting kunnen de komende dagen in het Rijnmond-gebied lokaal problemen ontstaan. Buitendijkse delen en kadeskunnen onder water komen te staan. Rijkswaterstaat en gemeenten adviseren om niet op kades en in niet buitendijks te parkeren. Auto's die blijven staan als een kade onderloopt, worden niet weggesleept.

De kering is slechts één keer eerder gesloten om een hoge waterstand. Dat was in 2007.