Ledenvraag over Juridische zaken

Een EVO-lid wil een werknemer op staande voet ontslaan, maar vraagt zich af of dit mag. Hij belt met Susanne Croes van EVO-Bedrijfsjuristen.

Antwoord

Werknemers mogen alleen op staande voet worden ontslagen als er sprake is van een dringende reden. Die dringende reden moet direct aan de werknemer worden medegedeeld en het ontslag op staande voet moet vervolgens ook direct worden gegeven.

Ontslag op staande voet moet wel aan strikte voorwaarden voldoen omdat een werknemer ook zijn recht verliest op een WW-uitkering.

Geen opzegtermijn

Daarbij is het ook belangrijk te weten dat ontslag op staande voet in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang is. Er wordt dus geen opzegtermijn in acht genomen.

Het ontslag kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Vaak wordt het ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ontslag op staande voet? Neem dan contact op met Susanne Croes of een van haar collega-bedrijfsjuristen of stel uw vraag via het hiernaast getoonde formulier.