21-08-2015  Het treinregistratiesysteem voor gevaarlijke stoffen (IGS) werkt goed om op afstand informatie te krijgen over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een trein op een emplacement. Dit zei staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu na Kamervragen van CDA, PvdA en SP over de veiligheid rondom het spoor.

EVO steunt Mansveld in haar pleidooi – EVO erkent dat technische beperkingen en mensenwerk foutloos werken in het spoorgoederenvervoer vooralsnog in de weg staan. Gestaag doorwerken aan betere vormen van informatiedelen is volgens EVO de oplossing om de registratiegraad verder te verhogen.

Registratie

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport bleek dat in 97 procent van al het vervoer van gevaarlijke stoffen de registratie correct is. Slechts in 3 procent van de gevallen is dit niet het geval. Overigens zijn gevaarlijke stoffen altijd identificeerbaar door de oranje borden met gevarencode die op een wagon zijn geplaatst.

Belang 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is nodig om de chemische clusters binnen Nederland met elkaar te verbinden en daarnaast essentieel als verbinding vanuit de havens naar het Europese achterland. Gevaarlijke stoffen  zijn vaak grondstoffen voor producten die wij in ons dagelijks leven gebruiken. Een boterhamzakje, een glas frisdrank, een meubelstuk en onze kleding zijn enkele voorbeelden.