23-04-2014  Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft nieuwe contracten gesloten met de Nederlandse Spoorwegen (NS) en spoorbeheerder ProRail voor de jaren 2015-2025. In deze vervoerconcessies staan de eisen die het Rijk tussen 2015 en 2025 aan NS en ProRail stelt. Ze moeten leiden tot grotere tevredenheid bij klanten en betere prestaties.

Eén loket

In de beheerconcessie met ProRail stelt Mansveld onder meer dat de spoorbeheerder verstoringen op het spoor sneller moet oplossen, zodat reizigers en goederenvervoerders er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Ook moet ProRail er voortaan voor zorgen dat goederenvervoerders bij één loket terecht kunnen voor capaciteitsaanvragen, capaciteitsverdeling en gebruiksvergoeding op het spoor in Nederland.

Duidelijkheid

Volgens EVO ontstaat er door de nieuwe concessies meer duidelijkheid voor het spoorgoederenvervoer. Er komen betere waarborgen voor een objectieve verdeling van de spoorcapaciteit tussen het reizigersvervoer en goederenvervoer. Wel wil EVO dat de klanten van het spoorgoederenvervoer ook profiteren van de verwachte efficiencyverbeteringen.