18-11-2013  Staatssecretaris Mansveld stelt de keuze voor de voorkeursvariant voor spoorgoederenvervoer tussen Zutphen en Hengelo met een half jaar uit, tot uiterlijk 1 juni 2014. Dit uitstel betekent langere onzekerheid voor alle betrokkenen, zowel vervoerders als aanwonenden, aldus EVO.

Efficiency

EVO heeft uit oogpunt van efficiency de voorkeur voor de route langs het Twentekanaal. Dit is de kortste route tussen de Betuweroute bij Elst en Oldenzaal/grens.

Langer via Betuweroute

Nu nog rijden de goederentreinen vanuit Rotterdam via de Randstad en Amersfoort naar Deventer en via Almelo naar Oldenzaal. Om groei van het reizigersvervoer in de Randstad mogelijk te maken, wil de overheid deze treinen in de toekomst langer via de Betuweroute laten rijden en dan vanaf Elst naar Oldenzaal. Als er geen nieuwe route via Elst wordt aangelegd, blijven de treinen de huidige route rijden door de Randstad.