10-03-2015  Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd dat zij gaat onderzoeken of het goederenvervoer door Noord-Brabant nog veiliger kan. Dit naar aanleiding van het ongeluk met een personen- en een goederentrein, afgelopen vrijdag in Tilburg. Zowel de Kamer als het bedrijfsleven zien mogelijkheden voor het versneld invoeren van een nog geavanceerder veiligheidssysteem bij spoorseinen.

Hele Brabantroute

Voor 80 procent van de zogenoemde Brabantroute wordt nu al een geavanceerd veiligheidssysteem voorzien dat door rood sein rijdende treinen ook bij lage snelheden automatisch stilzet. De staatssecretaris wil na het incident van afgelopen vrijdag nu bekijken of het toch niet beter is de hele Brabantroute van dit veiligheidssysteem te voorzien. EVO, KNV en VNCI vertrouwen erop dat de staatsecretaris de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van de onderzoeksbevindingen vrijmaakt.

Versneld aanleggen

De Tweede Kamerleden Hoogland (PvdA) en de Boer (VVD) hebben de staatssecretaris hierover vragen gesteld. Eerder heeft EVO in samenwerking met spoorvervoerders vereniging KNV en VNCI, belangenbehartiger van chemische bedrijven in Nederland, al bepleit dat het veiligheidssysteem (ATB vv) op specifieke plaatsen in het spoornet aan te leggen. Die techniek heeft daar zijn effectiviteit aangetoond.