14-12-2016  Reders, terminaloperators, cargadoors, Portbase en het Havenbedrijf Rotterdam hebben vandaag tijdens het havendebat in Rotterdam expliciet hun steun uitgesproken voor het zogenoemde tienpuntenplan van EVO en Fenedex om Nederland sterker te maken.

Goede opsteker

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar voeren EVO en Fenedex campagne onder politici om hen ervan te overtuigen meer te investeren in handel en logistiek. Volgens EVO en Fenedex is deze steunbetuiging een goede opsteker.

Symbolisch

In het Rotterdamse theater Lantarenvenster zette Tineke Netelenbos (KVNR), Menno Duin (VRC), Iwan van der Wolf (Portbase), Emile Hoogsteden (Havenbedrijf Rotterdam) en Bas Janssen (Deltalinqs) symbolisch hun handtekening onder het EVO en Fenedex tienpuntenplan. Het plan omvat voorstellen van het afsluiten van een goed handelsakkoord met de Verenigde Staten tot het concurrerender maken van de Rotterdamse haven.

Samen verder

Oud-minister Netelenbos, nu voorzitter van de redersvereniging KVNR, typeert de punten die EVO en Fenedex maken in het tienpuntenplan als ‘terechte punten’. Netelenbos: “Al zou het goed zijn als EVO en Fenedex ook expliciet meer aandacht vragen in Den Haag voor de kansen van Shortsea Shipping. Daar willen we graag samen verder mee komen.”

De juiste plannen

"Voor de logistiek in, van en naar de haven van Rotterdam kaarten EVO en Fenedex belangrijke punten aan", oordeelt Bas Janssen, directeur van de Rotterdamse ondernemersvereniging Deltalinqs. “Daar moeten de partijen in Den Haag naar luisteren.”

Keiharde concurrentie

Menno Duin van de Rotterdamse cargadoorsvereniging VRC benadrukt dat de containerlijnvaart ‘het heel moeilijk heeft’. “De concurrentie wereldwijd is keihard,” aldus Duin. “Dan is het goed dat we in Nederland proberen zo concurrerend mogelijk te blijven. Daar helpt dit plan van EVO en Fenedex zeker bij.” 

Belang goede digitale infrastructuur

Directeur Portbase Iwan van der Wolf: “Portbase onderstreept het belang van een goede digitale infrastructuur uit het tienpuntenplan van EVO en Fenedex. Het is van groot belang voor de concurrentiepositie van Nederland en helpt de voorspelbaarheid van de logistieke keten."