14-12-2015  Maritieme bedrijven presteerden in 2014 beter dan de Nederlandse economie als geheel. De toegevoegde waarde van de maritieme sectoren steeg 3,3 procent, de totale werkgelegenheid met 3,2 procent. Dat staat in de Maritieme Monitor 2015.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van de maritieme sectoren bedroeg in 2014 ruim 17 miljard euro. De sectoren genereren daarmee 3,4 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product. De bedrijven boden in 2014 werk aan 253.000 personen. Dat is 2,9 procent van de Nederlandse werkgelegenheid.

Export

De totale export bedroeg circa 22,5 miljard euro. Maritieme sectoren hebben daarmee een aandeel van 4 procent in de totale Nederlandse export aan goederen en diensten. Het grootste aandeel in de export hebben de havens (32 procent) en de zeevaart (23 procent). 

R&D

De maritieme sectoren investeerden twee keer meer in R&D dan gemiddeld. In 2014 werd 4,2 procent van de toegevoegde waarde aan R&D besteed. Het gemiddelde in Nederland is 2 procent.

Overcapaciteit

De toegevoegde waarde in de visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en binnenvaart bleef achter en lag in 2014 onder het niveau van 2006. Voor de zeevaart en binnenvaart werd dit veroorzaakt door lage tarieven als gevolg van overcapaciteit.

Maritieme Monitor

De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door Ecorys en geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de maritieme cluster en de 11 maritieme sectoren.