Maritieme sector zet duurzaamheid en digitalisering centraal

Schepen stoten per ton vracht minder schadelijke stoffen uit dan vrachtauto’s.

23-02-2018  In het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen hebben wij, naast andere partijen in de maritieme sector, het werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021 ondertekend. Het werkprogramma is de strategie waarmee verladers, rederijen, zee- en binnenvaartschippers, havens en betrokken overheden de komende drie jaar de uitdagingen voor verduurzaming, innovatie en cybersecurity gaan oppakken.

Verduurzaming transport over water

Transport over water is een belangrijk alternatief voor vervoer over de wegen, want schepen stoten per ton vracht minder schadelijke stoffen uit. De maritieme sector zal nog meer inzetten op schonere scheepsmotoren en duurzamere brandstoffen om de klimaatdoelen te halen. Doel is om binnenvaart in 2050 klimaatneutraal te laten zijn. Ook zeehavens zijn volop in beweging in de energietransitie en het verduurzamen van de economische activiteiten. Verladers zijn betrokken bij verschillende initiatieven om vanuit de markt de druk op te voeren op verdere verduurzaming van de containerlijnvaart. Daarnaast werken we samen met andere sectorpartijen aan een Greendeal voor de binnenvaart.

Verladers zetten digitalisering en cybersecurity centraal

Naast verduurzaming zetten wij ook vooral in op digitalisering van de logistieke keten en het verhogen van de bewustwording van cybersecurity. Digitalisering door de uitwisseling van data in de logistieke keten zorgt voor een efficiënter, veiliger en sneller proces om goederen te vervoeren.  Daarnaast wordt in lijn met het regeerakkoord bij alle digitale ontwikkelingen het onderwerp cybersecurity essentieel onderdeel beschouwd.