04-10-2016  De Markerwaarddijk van Lelystad naar Enkhuizen gaat voor werkzaamheden een nacht dicht voor alle verkeer om een aantal onderhoudsklussen uit te voeren. Het gaat om de nacht van vrijdag 7 oktober 21.00 uur tot zaterdag 8 oktober 05.00 uur.

Werk in uitvoering

De tijdelijke afsluiting van de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is nodig om in één klap diverse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Zo worden de bermen gemaaid, de vluchtstroken geveegd, lichtmasten hersteld en worden ontbrekende reflecterende glasbollen in het wegdek vervangen.

Informatie

De vooraankondigingsborden zijn geplaatst bij de Markerwaarddijk. Tijdens de afsluiting op 7 oktober wordt de afsluiting ook op toegangswegen vermeld en worden verkeersregelaars ingezet om verkeer dat toch de dijk op wil, te wijzen op de omleidingsroute. Een aantal ondernemers van wie de provincie weet dat zij veel gebruik maken van de Markerwaarddijk, wordt vooraf geïnformeerd.