29-4-2011  Als netwerkbeheerder werkt Rijkswaterstaat aan voldoende, schone en goed functionerende verzorgingsplaatsen langs rijkswegen. De verzorgingsplaatsen langs snelwegen worden echter steeds vaker overbelast.

Ook op en langs de gehele corridor van de A67 is dat regelmatig zichtbaar. Rijkswaterstaat Limburg wil deze overbelasting aanpakken en daarmee ook de verkeersonveiligheid en sociale onveiligheid reduceren.

Door in de verkennende fase aan marktpartijen voorstellen te vragen, verwacht Rijkswaterstaat te
komen tot een innovatieve aanpak van deze overbelasting. Met dat doel organiseert Rijkswaterstaat Limburg in de komende tijd een marktconsultatie.

De marktconsultatie richt zich op projectontwikkelaars, parkingexploitanten, grondeigenaren, agrariërs, transportbedrijven, wegrestaurants, oliemaatschappijen, aannemers en andere
geïnteresseerde ondernemers om in goed gesprek tot voorstellen uit de markt te komen.

De marktconsultatie start met een informatiebijeenkomst op 16 mei 2011 en start om 9.30 uur in The Scelta Institute, Heymansstraat 35, 5927 NP Venlo.

Op de website van Experts in Traffic and Transport vindt u meer informatie over de marktconsultatie en kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst.