15-11-2016  In juli dit jaar gaf de Europese Commissie vijf vrachtwagenfabrikanten een recordboete van bijna 3 miljard euro voor kartelvorming tussen 1997 en 2011. De fabrikanten DAF, Volvo/Renault, Daimler en Iveco hebben een schikking getroffen en moeten dit bedrag betalen voor het maken van onderlinge  afspraken rond de invoering van nieuwe uitstootnormen en schonere motortechniek. Ook zijn er gegevens uitgewisseld over fabrieksprijzen voor trucks. De Duitse fabrikant MAN maakte het bestaan van het kartel bekend en gaat in ruil daarvoor vrijuit. Vrachtwagenbouwer Scania ontkent schuld en zit daarom in een aparte procedure. Het feit dat de andere fabrikanten een schikking hebben getroffen, wijst erop dat de Europese Commissie over duidelijk bewijs beschikt.

Schadeclaim gedupeerden

Bedrijven die overwegen een schadeclaim in te dienen bij deze fabrikanten, zullen - met de beslissing van de Commissie in de hand - het onrechtmatig handelen gemakkelijk kunnen aantonen. Veel lastiger wordt het met het bewijs dat men hierdoor schade heeft geleden. Een veel voorkomend verweer in dit soort zaken is, dat de claimanten de hogere kosten hebben kunnen doorberekenen aan klanten. Ook is het nog maar de vraag of het uitwisselen van bruto fabrieksprijzen tussen de vrachtwagenfabrikanten effect heeft gehad op de onderhandelingen over de prijs verder in de keten.

Advocaten

Wat het indienen van een claim betreft, zijn er verschillende partijen, (waaronder advocatenkantoren) die voor afnemers van trucks zo’n claim kunnen indienen. In het algemeen bieden al deze kantoren ook de mogelijkheid een claim onder te brengen in een stichting die namens een groep (class action) op haar kosten procedeert. Bij toewijzing van de claims keren zij - na inhouding van een percentage - aan de deelnemers uit.  Bij de keuze van een advocatenkantoor of een van de bestaande stichtingen, zoals MKB-truckclaim spelen natuurlijk ook deskundigheid, ervaring en expertise om op de juiste wijze de geleden schade door kartelafspraken in beeld te brengen.

Op dit moment zijn er in het Europese continent nog geen processen gestart. Zodra er meer over de achtergronden van het boetebesluit beschikbaar komt en er zich voldoende claimanten hebben aangemeld, zal dat snel anders worden. Leden die overwegen een claim in te stellen, kunnen contact met de EVO-Bedrijfsjuristen opnemen. Zij kunnen verwijzen naar een van de advocatenkantoren die zo’n class-action begeleiden.