04-11-2011  Er komt een maximumtarief voor rijbewijzen. Een standaardaanvraag van een rijbewijs mag niet meer dan 37,05 euro kosten. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het nieuwe maximumtarief geldt vanaf zomer 2012.

Met de voorgestelde wijziging van het Reglement rijbewijzen kunnen gemeenten niet meer zelf een maximumtarief vaststellen voor de aanvraag van een rijbewijs.

Prijsverschillen

Nu bestaan er grote prijsverschillen; in bepaalde gemeenten gelden tarieven die ruim boven de kostprijs liggen. Het nieuwe tarief voor de standaardaanvraag is gebaseerd op een objectieve kostprijsberekening en is afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Alleen standaard

Het nieuwe tarief geldt alleen voor de standaardaanvragen van rijbewijzen. Voor rijbewijsaanvragen die met een extra service worden behandeld, bijvoorbeeld een spoedprocedure, kunnen gemeenten wel hogere tarieven vaststellen.