26-05-2016 - update  Behalve de zuidelijke rijbaan is ook de noordelijke rijbaan richting Maasvlakte volledig gestremd voor het wegverkeer van vrijdag 10.00 uur tot en met maandag 5.00 uur, behalve op zaterdag 28 mei van 6.00 uur tot zaterdag 28 mei 12.00 uur. Dan is er een rijstrook beschikbaar met een verlaagde snelheid van 50 km/h. Deze rijstrook is alleen bereikbaar via af- en toerit 17 bij Hoogvliet. 

Regionaal verkeer vanuit Hoogvliet richting de Maasvlakte en van de Maasvlakte richting Hoogvliet wordt omgeleid via de Spijkenisserbrug.

Van donderdag 26 mei 19.30 uur tot vrijdag 27 mei 6.00 uur is de Nieuwe Botlekbrug gestremd voor het wegverkeer. De brug wordt dan met noodbediening geopend voor de hoge scheepvaart (vanaf 14 meter) op de Oude Maas.

Botlektunnel wél beschikbaar

Tijdens de stremmingen van de Nieuwe Botlekbrug kan het doorgaande verkeer tussen Rotterdam en de Maasvlakte gebruikmaken van de Botlektunnel. De eerder aangekondigde afsluitingen van de Botlektunnel voor onderhoudswerkzaamheden op 25 en 26 mei zijn uitgesteld, zodat de tunnel als omleidingsroute kan dienen.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoerders van gevaarlijke stoffen worden tijdens de stremming van de Nieuwe Botlekbrug omgeleid via de eilandenroute. 

De omleidingsroutes worden ter plaatse met gele borden en dynamische routeinformatie panelen aangegeven.

Stremming voor scheepvaart

De hoge scheepvaart kan tijdens de werkzaamheden van vrijdagmorgen 10.00 uur tot maandagochtend 5.00 uur de Nieuwe Botlekbrug niet passeren. Voor de lage scheepvaart (binnenvaartschepen) is de doorvaart onder de brug in vier tijdvensters gestremd in verband met veilige uitvoering van de hijswerkzaamheden. De vier vensters zijn:

  • vrijdag 12.30 uur - vrijdag 21.30 uur
  • vrijdag 23.30 uur - zaterdag 5.00 uur
  • zaterdag 14.00 uur - zaterdag 17.00 uur
  • zondag 4.00 uur - zondag 6.00 uur

Buiten deze tijdvensters kan de lage scheepvaart wél onder de Nieuwe Botlekbrug doorvaren. De tijdvensters kunnen door onvoorziene omstandigheden tijdens de werkzaamheden veranderen.


25-05-2016 - update  De opening van de Botlekbrug voor hoge scheepvaart op woensdagavond/nacht vervalt. Dit betekent dat voor gevaarlijke stoffenverkeer de brug vanavond wel beschikbaar is.

  • Op woensdag 25 mei kan de hoge scheepvaart van 22.30 uur tot 4.30 uur de brug passeren.
  • Op donderdag 26 mei geldt ditzelfde regime, maar dan van 21.30 uur tot 4.30 uur.
  • Tijdens de nachtelijke openingen voor de hoge scheepvaart op woensdag 25 en donderdag 26 mei is de brug niet beschikbaar voor wegverkeer van 19.30 uur tot 6.00 uur. Gevaarlijkestoffenverkeer wordt omgeleid via de eilandenroute.

Reparatiewerkzaamheden vrijdag tot maandag

Tijdens de reparatiewerkzaamheden van vrijdag 10.00 uur tot en met maandag 5.00 uur is in elk geval de zuidelijke rijbaan over de brug richting Rotterdam volledig gestremd voor het wegverkeer. In de loop van de week worden de verkeersmaatregelen voor de rijbaan richting Maasvlakte bekend. Ook hier zal de weg niet continu beschikbaar zijn voor het verkeer.

Scheepvaart

De Oude Maas is gedurende deze periode (vrijdag 4.30 uur tot maandag 5.00 uur) niet beschikbaar voor hoge scheepvaart en zeer beperkt beschikbaar voor het overige scheepvaartverkeer. 


24-05-2016  De Botlekbrug is de komende dagen geregeld niet beschikbaar voor het wegverkeer. Vanaf dinsdag tot en met vrijdag krijgt de hoge scheepvaart elke avond en nacht de mogelijkheid de brug te passeren, waardoor het verkeer niet kan doorrijden. Het gevaarlijkestoffenverkeer moet gedurende die tijd omrijden via de zogenoemde eilandenroute. De precieze tijden zijn nog niet bekend.

Omloopwiel

Op zondag 22 mei is de Botlekbrug getroffen door een mechanische storing in één van de omloopwielen boven in de zuidelijke middenpijler. Hierdoor kan de brug momenteel niet op de reguliere wijze worden bediend voor het hoge scheepvaartverkeer.

Reparatie

Het omloopwiel, dat op circa 50 meter hoogte zit, moet verwijderd worden om de exacte oorzaak te achterhalen en reparatie mogelijk te maken. Deze operatie start naar verwachting vrijdag 27 mei in de loop van de dag en duurt tot en met zondag 29 mei.