22-06-2011  De Nederlandse reders hebben met minister Hillen (Defensie) overeenstemming bereikt over de kosten van bescherming door mariniers. Per schip zijn reders bereid 70.000 euro te betalen voor deze bescherming tegen piraten. Dit bedrag zouden de reders ook kwijt zijn als zij particuliere beveiligers zouden inhuren.

EVO ziet deze overeenstemming als stap in de goede richting, want het is van belang dat de overheid kwetsbare transporten beveiligt tegen kapingen. EVO is niet tegen het delen van de kosten van de inzet van de Nederlandse mariniers op koopvaardijschepen, maar vindt wel dat de kosten zo laag mogelijk moeten zijn. De organisatie pleit dan ook voor een specifiek op piraterij geënt protocol om inzet van mensen en middelen goed af te kunnen wegen.

Zes grote rederijen hebben met de minister gesproken. Hillen wil robuuster tegen piraterij optreden, terwijl de reders eerder ontevreden waren over de Nederlandse inspanningen om schepen tegen piraten voor de kust van Oost-Afrika te beschermen. Er zijn nu enkele proeven geweest waarbij Nederlandse schepen door mariniers aan boord werden beschermd. Defensie wil dat beleid voortzetten. Volgens Tineke Netelenbos van de vakorganisatie KVNR is afgesproken een werkgroep in te stellen waarin zowel de reders als Defensie zitting nemen.