29-09-2016  Maritiem transport speelt een cruciale rol in de internationale handel van goederen in de Europese Unie (EU). In het kader van World Maritime Day, vandaag, bracht het directoraat-generaal Eurostat, feitelijk het Europese Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), verschillende mooie cijfers in kaart.

Forse toename

Zo bedroeg de totale waarde van per vrachtschip vervoerde goederen binnen de EU met niet-EU landen in 2015 1,777 miljard Euro, 51 procent van de totale waarde van handelsstromen binnen de EU. Daarnaast blijkt uit de cijfers van Eurostat dat het gebruik van Maritiem transport sinds 2006 fors is toegenomen. Zo werd in 2006 “slechts” 46 procent van de totale handelsstromen binnen de EU per vrachtschip vervoerd.

Totaal gewicht

De havens van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg , alle drie gelegen aan de kust van de Noordzee, maakten in 2014 overduidelijk de dienst uit in de Europese Unie. Zij waren dat jaar goed voor bijna een vijfde van het totale gewicht (gross weight) van vervoerde goederen binnen de Europese Unie. Uitgedrukt in percentages komt dat neer op een marktaandeel van 19,2 procent.