10-03-2014   China heeft door invoering van ‘mededeling 106’ transport over het spoor en postdiensten als nieuwe diensten toegevoegd aan de btw-belaste activiteiten. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd waardoor de ongelijke behandeling van btw op diensten aan buitenlandse transportondernemingen teniet is gedaan.

Business Tax

China heeft op 1 augustus 2013 landelijke de btw-wetgeving ingevoerd. Deze is in de plaats gekomen van een bedrijfsbelasting (Business Tax). De btw wordt toegepast voor onder meer vervoers- en logistieke diensten.

Geen 6 procent doorbelasting

Bij de introductie van de btw werd gesteld dat Chinese belastingplichtigen die internationale transportdiensten verrichten, geen recht hadden op aftrek van 6 procent btw-gerelateerd aan deze diensten. Door de introductie van ‘mededeling 106’ is het aftrekrecht nu wel van toepassing. Dat wil zeggen dat de 6 procent btw niet meer wordt doorbelast aan de buitenlandse afnemers van de diensten. Dat was het grootste bezwaar van buitenlandse bevrachters die deze btw vervolgens niet konden doorbelasten aan hun uiteindelijke klant. De Chinese overheid heeft de klachten uit het binnen- en buitenland ter harte genomen. Volgens de mededeling is de regeling beperkt tot de betaling aan de bevrachters voor het internationaal transport.

Vrijstelling

In bijlage 3 van mededeling 106 wordt tevens vermeld dat een vrijstelling van btw van toepassing is op ‘International Cargo Transportation Agency’-diensten. Het betreft diensten van agenten die namens de opdrachtgever de opdracht verrichten op diens naam of op eigen naam - bijvoorbeeld de ontvanger van de goederen, agent van de ontvanger of andere nader genoemde partijen. Bovenstaande regelingen gaan met terugwerkende kracht in per 1 augustus 2013.

Spoorvervoer en postdiensten

Vanaf 1 januari 2014 is 11 procent Chinese btw verschuldigd voor transport over het spoor. Over postdiensten moet vanaf 1 januari 2014 ook 11 procent btw worden betaald. Enkele typen postdiensten zijn wel vrijgesteld van btw. Koeriersdiensten - ophalen, sorteren en verzenden van post en pakketten en vervoer naar distributie centra - worden beschouwd als aan logistiek gerelateerde diensten en met 6 procent btw belast. Koeriersdiensten die goederen vervoeren die zijn bestemd voor de export, zijn vrijgesteld van btw.

Overige wijzigingen

Behalve bovenstaande wijzigingen zijn er ook op het gebied van internationaal transport en ‘voyage charter, time charter and wet leasing’ veranderingen doorgevoerd. Het is nu namelijk mogelijk het 0-procent btw-tarief toe te passen tussen lokale ondernemers en met buitenlandse afnemers.

De Chinese btw-wetgeving verkeert nog in een experimentele fase, wat betekent dat de wetgeving nog diverse aanpassingen zal ondergaan.

EVO-Kennisbank

EVO-leden kunnen voor meer informatie over btw in China terecht op Btw-Plaza, een samenwerking van EVO met Van Driel Fruijtier btw-specialisten.