Prinsjesdag - 20-09-2016  Het kabinet heeft besloten meer tunnels geschikt te maken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierdoor hoeven gevaarlijke transporten minder vaak door woonkernen te gaan.

Een aantal tunnels zal opgewaardeerd worden naar de veiligheidscategorie C. EVO is positief over dit voornemen van het kabinet, omdat het de veiligheid in een aantal woonkernen verbetert en de bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied vergroot.

EVO is ook positief met het voornemen van het kabinet om de lastendruk bij het transport van gevaarlijke stoffen tegen te gaan. Dit betekent dat eisen aan verpakkingen en voer- of vaartuigen niet strenger zullen zijn dan in internationale verdragen is vastgelegd.