Meld handelsbelemmeringen altijd, ook die binnen de EU

Leestijd 3 minuten

23-4-2021  In de maandelijkse Corona Export Monitor stellen evofenedex en Atradius elk kwartaal vragen over handelsbelemmeringen en logistieke verstoringen. Zo nemen we de temperatuur op van het handelsklimaat. Helaas zijn de verschillen tussen de eerste kwartalen van 2020 en 2021 aanzienlijk. Deze ontwikkeling is niet opzienbarend gezien de ontwikkelingen rondom brexit, COVID-19 en de wereldwijde containerproblematiek, maar alarmerend is het wel. Als evofenedex blijven wij bedrijven daarom oproepen handelsbelemmeringen altijd te melden.

De toegenomen handelsbelemmeringen en logistieke verstoringen kunnen te wijten zijn aan nieuwe (protectionistische) regelgeving uit derde landen, onduidelijkheid over regels binnen de interne markt, COVID-19-maatregelen van lidstaten van de Europese Unie of logistieke capaciteitsproblemen. In december 2020 ervaarde 10 procent van de bedrijven handelsbelemmeringen met het Verenigd Koninkrijk (VK). In maart 2021 (data zijn verzameld voor de Suez-crisis) is dit aantal gestegen tot 24 procent. Hieraan ten grondslag liggen de nieuwe regels voor het aangifte doen voor de import en export en alle aanvullende regelgeving en vergunningen. Niet alleen de handelsbelemmeringen met het VK stegen fors, ook de belemmeringen en logistieke uitdagingen met de 2 andere landen uit de top 3: China en de Verenigde Staten (VS) groeiden gestaag. Bovendien is de lijst met landen waar wereldwijd handelsbelemmeringen worden ervaren, behoorlijk in omvang toegenomen.

Toename logistieke verstoringen

In de handel met China ervaarde 13 procent van de bedrijven in het eerste kwartaal van 2021 handelsbelemmeringen en logistieke verstoringen. Eind 2020 was dit nog 9 procent. Ook bedrijven die handelen met partners in de VS ervaarden meer problemen, hierbij groeide de problemen ten aanzien van import en export van 6 naar 10 procent. Veel genoemde verstoringen en belemmeringen zijn de te lange duur van het vervoer, de operationele beperkingen in de (douane-) afhandeling in het derde land, de te hoge totaalkosten van het vervoer en tekort aan materieel, problemen met lokale wetgeving en gebrek aan grondstoffen en halffabricaten.

Handelsbelemmeringen aanpakken

Circa twee derde van de bedrijven die handelsbelemmeringen ervaren buiten de EU, zegt (ten dele) zicht te hebben op de richtlijnen en regelgeving voor export naar die landen. Bijna 1 op de 8 zegt dit niet te hebben. Circa drie kwart van de klanten is volgens de bedrijven die handelsbelemmeringen ervaren, (ten dele) op de hoogte van de richtlijnen en regelgeving voor export bij de landen waar belemmeringen worden ervaren. Om bedrijven verder te helpen bestaan verschillende loketten. Er is bijna altijd wel een passend loket, zie onderaan dit artikel.

Problematiek omzeilen

53 procent van de bedrijven die handelsbelemmeringen ervaren in landen buiten de EU, zegt (misschien) producten af te gaan zetten op alternatieve markten of dit al te doen. Circa 2 op de 5 gaan dit zeker niet doen. Bijna 2 op de 5 bedrijven die handelsbelemmeringen ervaren in landen buiten de EU, geven aan (misschien) hun import- en exportactiviteiten te verleggen naar de Europese markt. Bijna 3 op de 5 doen dit niet, wat impliceert dat een groep bedrijven nearshoring overweegt.

Handelsbelemmeringen melden

Bedrijven kunnen handelsbelemmeringen buiten de EU melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen van het ministerie van Buitenlandse Zaken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl of +31(0)70 3485 264.

Handelsbelemmeringen binnen de EU door onjuiste toepassing van Europese regels over de interne markt door een overheidsinstantie kun je melden bij het steunpunt SOLVIT NL van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via solvit@minezk.nl of +31(0)70 3797 708.

Onze ledenadviseur Evert-Jan
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder