22-11-2016  De gemeenteraad van Amsterdam stemde in juni van dit jaar in met het maatregelenpakket ‘Schone lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025’. Daarmee bevestigde de raad eerder gemaakte afspraken met EVO en andere partijen.

Infographics

Om voor het bedrijfsleven inzichtelijk te maken wat er per 1 januari 2017 veranderd, heeft de gemeente Amsterdam enkele infographics gemaakt.

Duurzamer                         

Het bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam spraken af om de bevoorrading in de stad op een werkbare en efficiënte manier duurzamer te maken. EVO, Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW, Amsterdam City, MKB-Amsterdam en HvA tekende hiervoor een convenant met de Amsterdamse wethouder Choho van Duurzaamheid.