10-05-2016  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert de controles op bestelauto’s en kleine vrachtauto’s flink op. Vooral voertuigen van pakket- en koeriersdiensten worden intensiever gecontroleerd op overbelading, aanwezigheid van een vergunning en op de rij- en rusttijden. Controles in 2014 en het afgelopen jaar wezen volgens de ILT uit dat ongeveer de helft van de gecontroleerde voertuigen te zwaar beladen was.

Gewijzigde wetgeving

In 2014 is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot het vastzetten van lading gewijzigd. Er zijn enkele verduidelijkingen toegevoegd, zoals het overwinnen van krachten. Toch ontvangt EVO nog vrijwel elke dag vragen die betrekking hebben op het gebruik van middelen, zoals spanbanden, kettingen, zeilen en netten. Ook is het niet altijd duidelijk op welke wijze bepaalde goederen moeten worden vastgezet.

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Praktisch Lading Zekeren’

Op 16 juni 2016 organiseert EVO de voorlichtingsbijeenkomst ‘Praktisch lading zekeren’. Tijdens dit evenement worden deelnemers in één middag op de hoogte gesteld van de wetgeving en de laatste ontwikkelingen.

Meer informatie

Bedrijven en EVO-leden die meer willen weten over de wet- en regelgeving voor het gebruik van bestelauto’s kunnen de EVO Bestelautogids aanvragen. EVO-leden kunnen contact opnemen met al hun logistieke vraagstukken met de EVO-Ledenservice.