06-07-2012 De maanden juli en augustus zijn traditioneel de maanden waarin naast de normale rijverbodregelingen ook aanvullende rijverboden op de zaterdagen worden ingesteld.

De landen waar zo’n aanvullend zaterdagrijverbod van kracht is, zijn onder andere Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Italië.

Een overzicht van de rijverbodregeling per land is te vinden bij de landeninformatie op de EVO kennisbank.

Meer rijverboden in zomermaanden