25-02-2016  Voor het eerst sinds 2007 nam het aantal schepen in de Rotterdamse haven toe. Dit maakte (rijks)havenmeester René de Vries bekend tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers, waarbij ook onder meer havenbeveiliging en beveiliging van de terminals aan de orde kwamen.

Minder ongevallen

In 2015 kwamen in de haven van Rotterdam 29.122 zeeschepen aan, tegen 29.014 in 2014. In 2007 arriveerden er nog 37.097 zeeschepen. Het aantal ongevallen daalde het afgelopen jaar van twaalf  naar zeven.

Informatievoorziening

De Vries ging in zijn presentatie ook in op de nautische informatievoorziening: “Steeds makkelijker informatie uitwisselen is goed voor de doorvoersnelheid van ladingstromen, maar het vraagt ook wat van de digitale weerbaarheid van de gebruikers van de haven en die krijgt in 2016 extra aandacht”, zegde hij toe.

Actieplan

In 2015 heeft het Havenbedrijf zich gericht op die bewustwording. Zo heeft het Havenbedrijf intern onlangs de Informatiebeveiligingscampagne ‘Onze informatie; weet hoe je die beveiligt’ gevoerd. De gemeente Rotterdam, Deltalinqs, politie, Openbaar Ministerie, douane en Havenbedrijf bereiden een actieplan voor.