15 augustus 2012

De gemeente Amsterdam geeft vervoerders in drie drukke winkelgebieden langer de tijd om te laden en lossen. Vervoerders kunnen op de Leidsestraat/Koningsplein, Amsterdamse Poort en het Osdorpplein voortaan van 7 tot 12 uur laden en lossen. Doordat de vervoerders meer tijd hebben voor het afleveren van goederen, kunnen ze hun ritten efficiënter plannen en meer adressen tegelijkertijd aandoen. Het aantal kilometers van het vrachtverkeer in de stad neemt hierdoor met 2% af. Dat komt neer op ruim vijftig vrachtauto’s minder in de stad. Dat aantal kan nog verder dalen als ook omliggende gemeenten de venstertijden aan gaan passen. Het verruimen van de laad- en lostijden is een zeer kostenefficiënte maatregel om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Eerst op proef

In Amsterdam zijn vier drukke gebieden met veel winkels en horeca, waar de laad- en lostijden beperkt zijn vanwege aanwezig winkelend publiek. Winkels gaan later open dan voorheen, waardoor het voor vervoerders steeds lastiger is alle goederen binnen de gestelde laad- en lostijd af te leveren. In drie van de vier gebieden - Leidsestraat/Koningsplein, Amsterdamse Poort en het Osdorpplein - is onderzocht of laad- en lostijden verruimd konden worden, zonder dat dit nadelige gevolgen zou hebben. De proef liep zes maanden en is bij Leidsestraat/Koningsplein eenmalig verlengd.

Positieve resultaten

Uit de proef is gebleken dat vervoerders blij zijn met de verruiming van de laad- en lostijden, de afnemers het fijn vinden en het publiek geen (extra) overlast heeft. Ook voor de veiligheid zijn de ruimere tijden positief: het is minder druk door betere spreiding en afname van vrachtverkeer. Elke vrachtwagen minder in de stad draagt bij een schonere lucht. De vervuilende uitstoot van één vrachtwagen staat namelijk gelijk aan die van circa 100 personenauto’s. De gemeente Amsterdam heeft de laad- en lostijden daarom definitief omgezet van 7 tot 12 uur.

Amsterdam vooruitstrevend

Verladersorganisatie EVO en brancheorganisatie TLN zijn bijzonder verheugd met de resultaten.   
EVO en TLN lobbyen al geruime tijd voor ruimere en uniforme venstertijden. Het voordeel van ruimere venstertijden is dat verladers en vervoerders hun wagens voller kunnen plannen. Daardoor zijn minder vrachtauto’s nodig. Dit levert een schonere lucht op en draagt bij aan meer veiligheid. Amsterdam is hierin vooruitstrevend. EVO en TLN zien dat de Amsterdamse pilots een voorbeeld zijn voor andere gemeenten, dat zij volgen. Zo starten er dit najaar ook pilots in Alkmaar e.o. en de regio West-Friesland.

Meest efficiënte maatregelen

Amsterdam heeft als eerste gemeente in Nederland de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren laten doorrekenen op effectiviteit. Hieruit bleek dat het verschonen van zakelijke veelrijders het meest efficiënt is. De gemeente stimuleert slim en schoon zakelijk rijden met subsidies voor de aanschaf van elektrisch vervoer en Euro6, het reguleren van verkeer via milieuzones en in winkelgebieden, en door samenwerking in innovatieve projecten op het gebied van stedelijke distributie. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven. Het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad is nodig om in 2015 te voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen die zijn gesteld ten behoeve van de volksgezondheid.

Goede samenwerking

De (proef) verruiming van laad- en lostijden is in samenwerkingsverband uitgevoerd. Betrokken partijen zijn Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Stadsdeel Centrum, Stadsdeel Nieuw-West, Stadsdeel Zuidoost, TLN, EVO, Politie Amsterdam-Amstelland en de ondernemersverenigingen van de gebieden.