15-08-2012  De gemeente Amsterdam geeft vervoerders in drie drukke winkelgebieden langer de tijd om te laden en lossen. Vervoerders kunnen op de Leidsestraat/Koningsplein, Amsterdamse Poort en het Osdorpplein voortaan van 7 tot 12 uur laden en lossen. Doordat de vervoerders meer tijd hebben voor het afleveren van goederen, kunnen ze hun ritten efficiënter plannen en meer adressen tegelijkertijd aandoen.

Minder vrachtauto’s

Het aantal kilometers van het vrachtverkeer in de stad neemt hierdoor af met 2 procent, wat neerkomt op ruim vijftig vrachtauto’s minder in de stad. Dat aantal kan nog verder dalen als ook omliggende gemeenten de venstertijden aanpassen. Het verruimen van de laad- en lostijden is een kostenefficiënte maatregel om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Onderzoek

In Amsterdam zijn vier drukke gebieden met veel winkels en horeca, waar de laad- en lostijden beperkt zijn vanwege winkelend publiek. Winkels gaan later open dan voorheen, waardoor het voor vervoerders steeds lastiger is alle goederen binnen de laad- en lostijd af te leveren. In drie van de vier gebieden - Leidsestraat/Koningsplein, Amsterdamse Poort en het Osdorpplein - is onderzocht of laad- en lostijden verruimd konden worden, zonder dat dit nadelige gevolgen zou hebben.

Positieve resultaten

De proef leidde tot positieve reacties van zowel vervoerders, afnemers als winkelend publiek. Ook voor de veiligheid leveren de ruimere tijden voordeel op: het is minder druk door betere spreiding en afname van vrachtverkeer. Elke vrachtwagen minder in de stad draagt bij een schonere lucht. De vervuilende uitstoot van één vrachtwagen staat namelijk gelijk aan die van circa 100 personenauto’s. De gemeente Amsterdam heeft de laad- en lostijden daarom definitief omgezet van 7 tot 12 uur.

EVO en TLN zijn bijzonder verheugd met de resultaten. Zij lobbyen al geruime tijd voor ruimere en uniforme venstertijden. EVO en TLN zien dat de Amsterdamse pilots een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Dit najaar starten ook pilots in Alkmaar en omstreken en de regio West-Friesland.

Efficiënte maatregelen

Amsterdam heeft als eerste gemeente in Nederland de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren laten doorrekenen op effectiviteit. Hieruit bleek dat het verschonen van zakelijke veelrijders het meest efficiënt is. De gemeente stimuleert slim en schoon zakelijk rijden onder meer met subsidies voor de aanschaf van elektrisch vervoer en Euro 6 en door milieuzones in winkelgebieden.

Samenwerking

De (proef) verruiming van laad- en lostijden is in samenwerkingsverband uitgevoerd. Betrokken partijen zijn Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Stadsdeel Centrum, Stadsdeel Nieuw-West, Stadsdeel Zuidoost, TLN, EVO, Politie Amsterdam-Amstelland en de ondernemersverenigingen van de gebieden.