Douane zet gegevens passend om

18-10-2021  De douane is in overleg getreden om te zien of er ruimte is in de naleving van de wettelijke uiterste invoeringstermijn van 1 januari 2023. Er blijkt ruimte te zijn in de termijn waarbinnen bedrijven overgaan naar het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS). Tot 1 juli 2023 kan de douane de gegevens volgens de nieuwe datasets aanleveren, ook al leveren bedrijven deze nog aan volgens de bestaande systematiek. De douane zal die gegevens dan passend omzetten. Dit betekent voor de huidige vergunninghouders Inschrijving In de Administratie van de Aangever (IIAA) dat zij niet al op 1 januari 2023 moeten zijn overgegaan naar DMS, maar pas een half jaar later.

De douane wijst er nog nadrukkelijk op dat het verschuiven van de einddatum naar 1 juli 2023, niet betekent dat alle betrokken huidige vergunninghouders IIAA per die datum over kunnen gaan naar  DMS. Een door de douane nog op te stellen overgangsscenario bepaalt de volgorde waarin de verschillende typen IIAA-vergunninghouders (invoer/douane-entrepots/actieve veredeling/tijdelijke invoer) naar DMS kunnen worden overgezet. De volgorde wordt mede vastgesteld in overleg met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Het exacte tijdpad daarvoor is nog niet bekend, maar de douane zal de betrokken partijen in het bedrijfsleven/de vergunninghouders tijdig informeren over het operationeel werkzaam zijn van DMS 4.0 en 4.1.

Conform nieuwe dataset

Brussel geeft aan dat bedrijven die niet over zijn naar DMS, gebruik kunnen blijven maken van Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA). De douane moet er dan voor zorgen dat de data die aan Brussel opgeleverd moeten worden, wel conform de nieuwe dataset zijn die voorgeschreven is door Brussel.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder