Meer transparantie kabinet voorbereiding brexit wenselijk

Het kabinet kan moet meer inzicht geven in de maatregelen die worden genomen ter voorbereiding op brexit.

20-09-2017. Dit stelt evofenedex in reactie op de gepubliceerde begrotingen op Prinsjesdag. In de miljoenennota en meerdere begrotingen spreekt het kabinet terecht uit dat goede voorbereiding geboden is, maar concrete maatregelen en middelen worden nog niet genoemd.

Uit de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat ‘voldoende capaciteit van belang is om Nederlandse buitengrens goed voor te bereiden op de gevolgen van brexit’. In de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staat dat Nederland hard wordt geraakt door brexit, waarbij het kabinet stelt dat de belangen van Nederlandse burgers en bedrijven zo goed mogelijk behartigd zullen worden.

Douane

Uit de begroting van het ministerie van Financiën blijkt dat brexit impact heeft op de Nederlandse douane. “Een belangrijke verandering is dat door de brexit in Nederland een ‘landgrens’ ontstaat”, zo staat in de begroting. “Onder andere het ferryverkeer met het VK krijgt daarmee het karakter van landgrensverkeer in de vorm van een combinatie van vracht- en personenverkeer. Dit zal dan ook fysieke aanwezigheid van de douane vragen. Daarbij zullen voor alle vervoersbewegingen één of meerdere aangiften nodig zijn, waarop alle fiscale en niet-fiscale bepalingen gehandhaafd moeten worden. In 2018 worden verdere voorbereidingen getroffen om de uitvoering van het onderhandelingsresultaat met het VK mogelijk te maken.” De visie van het kabinet lijkt vooralsnog in de diverse begrotingen niet omgezet te worden in extra middelen, voor bijvoorbeeld de douane en de NVWA.

Maatregelen

Uit een onlangs door de douane gepubliceerde brexit-impact-assessment volgt dat de douane per maart 2019 honderden extra medewerkers nodig heeft om de extra stroom van in- en uitvoeraangiften van- en naar het VK aan te kunnen. Zelfs bij het meest gunstige brexit-scenario keren douaneformaliteiten terug in de handel met het VK. De impact van brexit op bedrijfsleven én douane is daarmee enorm. De impact van brexit zal ook op de NVWA groot zijn, door de vele extra veterinaire en fytosanitaire stromen die extra gecontroleerd zullen moeten worden. Evofenedex roept het kabinet daarom op tijdig extra middelen toe te kennen aan de toezichthouders.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder