Meer wegonderhoud overdag ongewenst16-11-2011  Minister Schultz van Haegen wil het onderhoud- en beheerwerk bij de rijkswegen verschuiven van de nacht naar overdag. Ze wil hiermee bezuinigingen op de onderhoudskosten.

EVO en TLN vinden deze plannen zorgwekkend. De daarmee beoogde bezuinigingen dreigen daardoor te worden afgewenteld op het goederenvervoer en andere weggebruikers.

Meer files

Vooral op intensief gebruikte trajecten zal de noodzaak van regelmatig onderhoud groot zijn. Daar moet worden gevreesd voor nog meer vertragingen dan nu het geval is: buiten de ochtend- en avondspits zullen ook steeds meer files ontstaan, die de betrouwbaarheid van logistieke processen ondermijnen.

EVO en TLN hebben de Tweede Kamer gevraagd er bij de minister op aan te dringen het onderhoud ’s nachts te blijven uitvoeren, als dat overdag tot ongewenste files zou leiden.