24-06-2016  Een ruime Kamermeerderheid van PvdA, VVD, CDA, PVV en SGP toonde gisteren pal te staan achter het kabinetsplan om de A27 en A12 te verbreden.

Tracébesluit

De Regering kan nu voortvarend verder met de formele belangenafweging en het Ontwerp-Tracébesluit snel omzetten in een definitief Tracébesluit. Want de verbreding is noodzakelijk voor betere doorstroming op het hoofdwegennet en verkeer van en naar de stad. Knooppunten als Rijnsweerd en Lunetten moeten robuuster worden uitgevoerd.

Versnelling

Bij Rijkswaterstaat hebben EVO en Fenedex aangedrongen op versnelling in de uitvoering van de Ring Utrecht waar mogelijk. Het besluit valt waarschijnlijk in de eerst helft van 2017.

Noordelijke Randweg Utrecht

Voor een volwaardige Ring Utrecht is ook de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) van belang. Eigenlijk zou deze verbinding 2x3 rijstroken moeten bevatten, maar in elk geval is het slim om bij de aanleg van viaducten en (verdiepte) rotondes alvast rekening te houden met toekomstige verbreding, zo stellen EVO en Fenedex.

Capaciteitsproblemen

De A27 en de NRU zijn verbonden bij de aansluiting Utrecht-Noord. In het Ontwerp-Tracébesluit Ring blijft deze aansluiting vrijwel ongewijzigd. Hier zijn capaciteitsproblemen te verwachten die kunnen worden voorkomen door de verbindingsbogen te verdubbelen. EVO en Fenedex hebben dit onder de aandacht gebracht van Rijkswaterstaat.