27-01-2015  Een meerderheid van partijen de Tweede Kamer van VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en de SGP ziet niets in het aanscherpen van de toetsingsgronden voor nieuw accijnsbeleid in de toekomst. Dat werd vandaag duidelijk bij de stemmingen over moties die zijn ingediend bij het dieseldebat van vorige week. EVO betreurt het dat dit voorstel van het CDA het niet heeft gered.

Besluitvorming

Vorige week heeft het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt de staatssecretaris in een motie gevraagd in de toekomst grens- en gedragseffecten mee te nemen in besluitvorming over het verlagen of verhogen van accijnzen. Dat is tot op heden nog niet het geval geweest. EVO pleit al langer voor een helder beleidskader voor besluiten over de verhoging van accijnzen. De coalitie partijen en de gedogende oppositie partijen hebben daar nu dus een streep door gezet.