Melden gedetacheerde buitenlandse werknemers vanaf 1 maart verplicht

Uitzonderingen van kracht bij sommige vormen van internationaal transport

27-02-2020  Buitenlandse bedrijven die personeel in Nederland laten werken moeten daar vanaf 1 maart melding maken bij een speciaal loket van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Deze regeling is vanuit de Europese Unie ingesteld om ervoor te zorgen dat gelijk werk op dezelfde plaats wordt beloond met gelijk loon. De Inspectie SZW gaat de meldplicht controleren.

De meldplicht komt voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet regelt de arbeidsvoorwaarden waarop Europese werknemers recht hebben als zij tijdelijk in Nederland komen werken, bijvoorbeeld gelijk loon voor gelijk werk. Om dit te kunnen controleren zijn er een aantal administratieve verplichtingen, waaronder de meldingsplicht. De Inspectie SZW houdt toezicht op de WagwEU en op de naleving van de Nederlandse arbeidswetgeving.

Voor wie geldt de meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt voor internationale dienstverrichters die werknemers uit de EU, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland in Nederland werkzaamheden laten verrichten. Dit geldt ook voor internationale ondernemingen die een medewerker detacheren naar een eigen vestiging in Nederland. Zelfs in de situatie dat een medewerker woont in Nederland, maar werkt in België en vervolgens tijdelijk in Nederland te werk wordt gesteld, moet een melding gedaan worden. Daarnaast geldt ook voor een aantal zelfstandige ondernemers een meldingsplicht, zoals bijvoorbeeld voor zelfstandige chauffeurs (zie hieronder bij Internationaal vervoer). Voor bedrijven/zelfstandigen die zijn ingedeeld in de sector ‘Goederenvervoer per spoor’, ‘Vervoer over water’, ‘Luchtvaart’, Post en koeriers’ en ‘Personenvervoer per spoor/weg’ geldt een uitzondering. Zij hoeven zich niet te melden.

Zodra deze melding is gedaan via het online meldloket ontvangt de Nederlandse opdrachtgever een e-mail waarin wordt gevraagd om de aangemelde werkzaamheden te controleren. De opdrachtgever moet controleren of de onderneming (of de zelfstandige) de werkzaamheden juist heeft aangemeld. Deze verificatie gebeurt via hetzelfde online meldloket. Wanneer dit niet (tijdig) gebeurt, loopt ook de opdrachtgever het risico om een boete te krijgen van de Inspectie SZW. Let dus op dat als je bijvoorbeeld gebruikt maakt van een Duitse monteur voor de installatie van een object in Nederland, je als Nederlandse onderneming moet controleren of de melding heeft plaatsgevonden.

Vanaf wanneer geldt de meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt vanaf 1 maart 2020. Tijdelijke opdrachten die al zijn gestart vóór 1 maart 2020, hoeven niet meer gemeld te worden. Buitenlandse werkgevers hebben al de mogelijkheid om uw diensten die op of na 1 maart beginnen te melden. Let op dat de melding uiterlijk gedaan moet worden vóórdat de werkzaamheden in Nederland aanvangen.

Hoe kan ik een opdracht melden?

De opdrachten kunnen gemeld worden op de website: https://www.postedworkers.nl/online-melden. Via deze link kan een checklist gedownload worden met de gegevens die nodig zijn voor de melding. Deze is ook in het Frans en Duits beschikbaar. Let er op dat voor internationaal vervoer een aantal uitzonderingen gelden (zie hieronder).

Uitzondering voor internationaal vervoer 

Buitenlandse werkgevers hebben ook voor hun chauffeurs een meldingsplicht; ook als het gaat om eigen vervoer of vervoer binnen concern verband. Een Duits bedrijf met een dochteronderneming in Nederland, moet dus zijn Duitse chauffeurs aanmelden als hij goederen naar Nederland vervoert. Deze meldingsplicht geldt voor de situatie dat zij goederen vervoeren tussen twee punten in Nederland (cabotage) of als zij laden en/of lossen in Nederland als onderdeel van een internationale rit. Let op: er hoeft dus geen melding gedaan te worden als er in Nederland niet wordt geladen én gelost (transito). Hierbij kan je denken aan de situatie dat goederen in de haven of op de luchthaven in Nederland worden afgeleverd door een Poolse onderneming voor verder transport.

Voor internationaal vervoer van goederen over de weg gelden een aantal uitzonderingen. Zo mag er volstaan worden met een jaarmelding. Bij een jaarmelding hoeft geen specifieke dienstontvanger/opdrachtgever opgegeven te worden. Je krijgt als dienstontvanger/opdrachtgever van het vervoer daarom ook geen e-mail waarin wordt gevraagd om de jaarmelding te controleren. Het verdient wel de voorkeur de buitenlandse werkgever te wijzen op de verplichting om te melden, omdat dit niet altijd bekend zal zijn. In plaats van de werkplek dient bij vervoer een kenteken opgegeven te worden. Dit hoeft slecht één kenteken te zijn, ook al heeft het bedrijf er meer. Ook kunnen bij een jaarmelding alle werknemers van het bedrijf in het systeem gezet worden. De buitenlandse werkgever moet bij de jaarmelding ook een contactpersoon in Nederland opgeven, die in Nederland aanwezig is om vragen te beantwoorden van de Inspectie SZW. Dit moet een natuurlijk persoon zijn en dus geen bedrijf. De chauffeur zelf kan ook als contactpersoon in Nederland worden opgegeven. Bij de digitale melding is het echter alleen mogelijk om bij het adres van de contactpersoon een adres in Nederland in te voeren. Als de buitenlandse werkgever geen vestiging in Nederland heeft en/of de chauffeur niet in Nederland woont, kan ook gekozen worden een contactpersoon bij de opdrachtgever van het vervoer aan te wijzen. Let op dat dan de aangewezen medewerker bij controle door de Inspectie direct toegang kan geven tot documenten zoals de A1 verklaring en gegevens ten aanzien van de arbeidsovereenkomst en het loon van de chauffeur.  De contactpersoon hoeft geen Nederlands te spreken, maar wel een moderne vreemde taal, zoals Engels, Frans of Duits om vragen van de Inspectie SZW te kunnen beantwoorden.. Let op dat ook zzp-chauffeurs (eigen rijders) in het goederenvervoer onder de meldingsverplichting vallen. Dit is afwijkend van de rest van de EU-lidstaten, waar alleen personeel in loondienst dient te worden aangemeld.    

Meer informatie

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die speciaal is ingericht voor de meldingsplicht, vind je meer informatie over de meldingsplicht en kun je de antwoorden lezen op veel gestelde vragen. De website is ook in het Duits en in het Frans beschikbaar. Staat het antwoord op de vraag er niet tussen, dan kan contact opgenomen worden met Informatie Rijksoverheid.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder