Meldingsbereidheid neemt toe bij incidenten met gevaarlijke stoffen

Het bedrijfsleven meldt meer incidenten met gevaarlijke stoffen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

28-8-2017  Het bedrijfsleven meldt meer incidenten met gevaarlijke stoffen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit heeft volgens evofenedex te maken met de voorlichting over de meldplicht die de overheid en het bedrijfsleven de afgelopen jaren hebben gegeven. Uit de gesprekken die evofenedex met de ILT voert blijkt geen toename van het aantal incidenten met gevaarlijke stoffen.

129 meldingen in 2016

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 129 meldingen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg ontvangen. Dat waren er in 2015 116 en in 2014 73. Dit blijkt uit een recente publicatie van de inspectiedienst.

Lekkages bij reservoirwagens

Uit het onderzoek dat de ILT heeft uitgevoerd blijkt dat lekkages bij reservoirwagens veelvuldig aan de orde zijn. Dit zou voornamelijk ontstaan door slecht functionerende afsluiters. Denk aan het gebruik van verkeerde, verkeerd geplaatste of versleten pakkingen.  Ook lijkt het onderlangs laden van reservoirwagens een oorzaak te zijn van lekkages van afsluiters.

De verplichte controles op basis van de regelgeving voorafgaand aan en na het vullen en laden zouden lekkages tijdens transport moeten voorkomen. Hier wordt dan ook intensiever op geïnspecteerd en gehandhaafd door de inspectiedienst.

Meldplicht

Incidenten met gevaarlijke stoffen waardoor gevaar voor de openbare veiligheid ontstaat of dreigt te ontstaan moeten direct worden gemeld aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit is vastgelegd in artikel 47 van de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen.

Het melden van een incident met gevaarlijke stoffen kan bij het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport, telefoon 088-489 00 00. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Niet melden kan een boete opleveren van € 1200 en wordt beschouwd als een economisch delict.

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder