12-05-2011 Om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van lossen van gegaste zeecontainers, zoekt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) contact met werknemers die na het inademen van giftige gassen acute klachten hebben gekregen. Het gaat het NVIC om inzicht in de ernst van deze acute klachten, hoe vaak het gebeurt en wat de omstandigheden waren van de blootstelling.

Tijdens het lossen van containers bestaat een risico op het inademen van containergassen. Dit zijn gasvormige bestrijdingsmiddelen (fosfine, methylbromide, 1,2- dichloorethaan) en organische oplosmiddelen (benzeen, tolueen). Het inademen van deze gassen kan acute gezondheidsklachten veroorzaken.

Het centrum doet onderzoek naar de gevolgen van een vergiftiging. Het onderzoek bestaat uit een telefonische enquête waarbij vragen gesteld worden over de gezondheidsklachten en over mogelijke oorzaken van de blootstelling. Als werknemer kunt u bellen met het NVIC via het informatienummer voor artsen (030-2748888). Uw naam en telefoonnummer worden genoteerd waarna u wordt teruggebeld voor het afnemen van de telefonische enquête.