01-08-2017  Ondernemersvereniging evofenedex opent een meldpunt voor handelaren en producenten die hinder van de vertragingen in de Rotterdamse haven ondervinden. Vooral bedrijven die van binnenvaartschepen gebruik maken, zien hun logistieke operatie overlopen.

evofenedex, belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, wil via het meldpunt de gevolgen voor de logistieke operatie van bedrijven in kaart brengen. De vereniging neemt alle probleemschetsen mee in een gesprek met de Rotterdamse haven over een betere afhandeling, eind augustus.

Vertragingen

Omdat er steeds vaker zeer grote zeeschepen in Rotterdam aanleggen, komt de afhandeling van containers onder druk te staan. Dit geldt vooral voor containers van binnenvaartschepen – zeeschepen krijgen namelijk voorrang op binnenvaarders. Door laag water in Duitsland is het al extra druk in Rotterdam. Door de vertragingen moeten handelaren en producenten transportplanners naar huis sturen. Ook komen deelonderdelen soms te laat bij de volgende productielijn aan.

Meldpunt

evofenedex roept bedrijven die ook vertragingen door de problemen ondervinden zich via het meldpunt te melden. Hoe dan ook stelt de vereniging de komst van almaar grotere zeeschepen ter discussie. De grote schepen zetten de havenlogistiek onder druk maar leveren verder geen noemenswaardige meerwaarde.

Naar het meldpunt