20-09-2016  Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft bekendgemaakt dat er een meldpunt komt voor de vervanger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De modelovereenkomsten die uit de Wet DBA voortvloeien, roepen veel vragen op waarvoor zzp’ers voortaan terecht kunnen bij het nog op te richten meldpunt, schrijft Wiebes vandaag in een eerste voortgangsrapportage van de Wet DBA.

Extra capaciteit

Het meldpunt zal mogelijke knelpunten wegnemen. Daarnaast wordt er extra capaciteit gecreëerd bij de Belastingdienst en wordt er onderzocht hoe de informatie die wordt gegeven door branche- en koepelorganisaties kan verbeteren.

Modelovereenkomsten

De Wet DBA is in mei 2016 ingegaan en regelt de vervanging van de VAR door het opstellen van modelovereenkomsten waarin voorwaarden zijn omschreven voor de werkrelatie die wordt aangegaan. De nieuwe wetgeving is bedoeld om schijnzelfstandigheid bij zzp’ers tegen te gaan.

Niet verplicht

Volgens de Belastingdienst is het in veruit de meeste gevallen duidelijk of een ondernemer werkelijk een ondernemer is of eigenlijk in loondienst. In de gevallen dat er (over)duidelijk sprake is van ondernemerschap aan de kant van een zzp’er, is een modelovereenkomst niet nodig. Het aangaan van een modelovereenkomst is niet verplicht.

Kritiek

Tot dusver vinden veel opdrachtgevers en opdrachtnemers het werken met de wet DBA ingewikkeld en ondervinden zij problemen bij aanpassingen in het nieuwe systeem. Vorige week stuurde de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) nog een brandbrief aan Wiebes waarin stond dat de wet DBA niet werkt voor zzp’ers die werken bij de omroepen.

Ruis

Ook VVD-fractievoorziter Halbe Zijlstra uitte kritiek. Volgens hem is er veel ruis en onzekerheid bij ondernemers. Zolang die onduidelijkheid er is, mogen er geen boetes worden uitgedeeld aan ondernemers, vindt hij. De VVD is geen voorstander van de nieuwe wet. Als de onduidelijkheden niet worden opgelost, moet de VAR weer worden ingevoerd, aldus Zijlstra. D66 deelt deze mening.

Oneerlijke concurrentie

Wiebes blijft voorlopig nog bij zijn standpunt. Ondernemers die de wet DBA overtreden en zo lagere  loonkosten creëren, profiteren van oneerlijke concurrentie. Vanaf 1 mei 2017 worden deze ondernemers beboet, aldus de staatssecretaris.