‘Logistieke arbeidsmarkt in beweging’

Uniek trends- en kennisevenement voor logistiek- en HR-professionals op 3 oktober 2019

De logistieke arbeidsmarkt is volop in beweging. Trends als kritische klanten, missende medewerkers en racende robots zorgen dat Nederlandse ondernemingen alle zeilen moeten bijzetten om aan verwachtingen te blijven voldoen. Ze zijn genoodzaakt om meer tijd, geld en capaciteit te steken in strategisch personeelsbeleid, een gestroomlijnd logistiek proces en in sociale innovatie. 

Om je te helpen bij het inspelen op deze trends op de dynamische logistieke arbeidsmarkt, organiseren we op 3 oktober 2019 het nieuwe jaarlijkse evenement Mens&werk in de logistiek. Een uniek trends- en kennisevenement voor logistiek- en HR-professionals die de invloed van de dynamische arbeidsmarkt op mensen en logistieke processen willen omzetten naar strategie.

Essentieel

Goed en vitaal logistiek personeelsbeleid en het op peil houden van kwaliteit en kwantiteit, is meer dan ooit van essentieel belang. Niet alleen om de krapte op de arbeidsmarkt op de vangen en vast en flex te kunnen combineren, maar ook om klaar te zijn voor de gerobotiseerde en gedigitaliseerde toekomst. De dynamiek van de logistieke arbeidsmarkt heeft om die reden de strategische prioriteit. Voor onze leden en dus ook voor ons.

Tips en tools

Aan de hand van experts en ervaringsdeskundigen uit het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstituten krijg je tijdens het evenement inzicht, tips en tools over:

  • de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor jouw organisatie
  • het werven en behouden van een nieuwe generatie logistiek talent
  • de veranderende rol van de mens bij automatisering
  • werken met robots, een kans of een bedreiging?
  • tips om de populairste werkgever in de logistiek te worden
  • hoe je medewerkers fit, gezond en productief houdt tot aan het pensioen
  • de praktische toepassing van oplossingen in ronde tafelgesprekken met andere professionals en ondernemers. 

En vele andere onderwerpen die je logistieke personeelsbeleid direct raken in een complete mix van informatie, sparren en workshops. 

Mis niets

Ook presenteren we op dit evenement de resultaten van ons nieuwe jaarlijkse trendonderzoek, met inzicht in de nabije en iets verdere toekomst. Ben jij een hr- of logistiek professional en wil je aan de slag met het strategische personeelsbeleid van jouw organisatie? Meld je dan aan voor het evenement Mens&werk in de logistiek 2019 op donderdag 3 oktober 2019.

NIEUW!
Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder