10-02-2014  Mentorchauffeurs mogen praktijktrainingen blijven verzorgen voor hun collega’s als onderdeel van nascholing. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten na overleg met betrokken partijen, waaronder EVO.

Wet

Als een mentorchauffeur zijn collega’s praktijktraining in het kader van de nascholingswetgeving wil geven moet hij beschikken over een PTN-certificaat. Het ministerie heeft besloten om deze PTN, wat staat voor Praktijktrainer Nascholing, een wettelijke basis te geven. Hierdoor kunnen de mentorchauffeurs hun trainingen blijven geven. Eerder zou deze regeling per 1 juni eindigen.

Wensen

Een voordeel van het werken met een mentorchauffeur is dat hij of zij de trainingen kan toespitsen op de scholingswensen die in de praktijk zijn ontstaan. Mentorchauffeurs mogen CCV-gecertificeerde cursussen geven als ze het PTN-certificaat hebben.

Doel

Europese regels bepalen dat beroepschauffeurs per vijf jaar 35 uur nascholingscursussen moeten volgen. In Nederland is het verplicht om zeven uur daarvan aan praktijktraining te besteden. Alleen op die voorwaarde mogen zij de code 95 op het rijbewijs laten bijschrijven. Het doel van de nascholing is het bijhouden van de vakbekwaamheid en het verhogen van de verkeersveiligheid.

Convenant

De beslissing van het ministerie is tot stand gekomen in nauw overleg met diverse partijen, waaronder EVO. Zij werken nog aan een convenant waarin nadere afspraken worden gemaakt.