Merkteken houten verpakking verplicht22-11-2011  Het International Plant Protection Convention (IPPC) merkteken is het bewijs dat een houten verpakking voldoet aan de eisen conform ISPM 15. Per 1 januari is het verplicht een aangepast merkteken te gebruiken.

Bij gebruik van het merkteken is er geen fytosanitair certificaat of plantenpaspoort nodig. De revisie ISPM 15 heeft geleid tot aanpassingen van het merkteken die per 1 januari 2012 verplicht zijn bij het gebruik van houten verpakkingen.

Vereisten merkteken

Het IPPC merkteken dient de vorm te hebben van een vierkant of een rechthoek en moet voorzien zijn van een kaderrand. Binnen die kaderrand zijn twee vlakken, gescheiden door een verticale lijn. De lijnen van de kaderrand en de verticale lijn mogen op meerdere plaatsen worden onderbroken.

In het linkervlak staat het IPPC-logo. Het rechtervlak bevat de volgende codecomponenten:

  • NL: ISO-landencode Nederland. Deze code moet worden gescheiden van het unieke registratienummer van uw bedrijf door middel van een koppelteken (-).
  • 000: uniek registratienummer van uw bedrijf.
  • HT: code voor de toegepaste hittebehandeling. Deze code moet op een aparte regel komen van zowel de ISO-landencode als het unieke registratienummer. Wanneer dit niet het geval kan zijn en de code voor toegepaste hittebehandeling op dezelfde lijn staat als de ISO-landencode en het unieke registratienummer moet deze worden gescheiden door middel van een koppelteken (-).

De componenten dienen in de bovenstaande volgorde te worden weergegeven.

Stuwhout

Wanneer er sprake is van stuwhout dient de letter D te worden toegevoegd buiten het kader. Deze letter moet dezelfde grootte hebben als de letters in het kader. De afstand tussen het kader en de letter D mag niet groter zijn dan de breedte van de letter D. Als de letter D is toegevoegd maakt deze integraal onderdeel uit van het Nederlandse merkteken.

Behandelaar

Een geregistreerde behandelaar mag het IPPC merkteken aanbrengen in plaats van de geregistreerde producent als dit is geregistreerd bij de CI. Achter het registratienummer van de producent dient dan binnen het kader een door de CI toegekende letter geplaatst te worden. Zonder toestemming van de CI is het gebruik van deze letter niet toegestaan.

Varianten

Overige varianten van het merkteken worden niet toegestaan. Varianten in de lay-out zijn toegestaan, mits ze voldoen aan de eisen zoals hierboven omschreven.