Met techniek de spits ontwijken

Beter benutten en evofenedex

22-11-2017 Van Dorp is een innovatieve technisch dienstverlener, met 14 vestigingen door heel Nederland. De werkzaamheden van Van Dorp worden verdeeld in drie soorten werkzaamheden: projecten, onderhoudswerkzaamheden en storingswerkzaamheden. Het bedrijf besteedt veel aandacht aan verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland, maar ook aan verduurzaming van de interne bedrijfsprocessen.

Duurzaam spits mijden

In het kader hiervan is Van Dorp actief bezig met het reduceren van de gereden kilometers op de weg. Daarnaast is het zorg om de kilometers die gereden worden, zo duurzaam mogelijk te maken. Hiermee worden tijd, geld en CO2 bespaard. Een van de specifieke uitdagingen die men in de vestiging Zoetermeer aan is gegaan, is het mijden van verkeersbewegingen van monteurs in de spits.

De monteurs van Van Dorp beschikken vrijwel allemaal over een eigen bedrijfswagen waarmee ze idealiter in de ochtend van huis direct naar de klant rijden. In het recente verleden kwamen de monteurs echter regelmatig eerst naar de zaak om werkbonnen en/of materialen op te halen. Daarna reden ze, inmiddels tijdens de spits, door naar de eerste klus. Maar de spits is inmiddels een hindernis die Van Dorp uiterst innovatief weet te omzeilen.

Het werkproces stroomlijnen

Een aantal maatregelen is genomen om dit probleem op te lossen. Martin ten Brummeler, regiodirecteur bij Van Dorp legt uit: “We hebben op de eerste plaats alle monteurs een iPad gegeven. Op de tablet zien de monteurs wat de klus van de volgende dag is en krijgen ze alle benodigde informatie om vanuit huis direct naar hun werkplek te kunnen rijden en daar aan de slag te gaan”. Daarnaast worden tegenwoordig de benodigde materialen afgeleverd op de locatie waar ze nodig zijn. Voor de werkvoorbereiding betekent dit een extra uitdaging om de afstemming met de monteurs, klanten en leveranciers feilloos te organiseren. ‘’Gelukkig hebben we gezien en ervaren dat de kennis en kunde van onze werkvoorbereiders dit zonder al te veel hobbels mogelijk gemaakt heeft’’, aldus ten Brummeler.

Nachtleveringen

Sommige werkzaamheden lenen zich minder voor deze werkwijze, bijvoorbeeld storingen. Storingsmonteurs ontkomen er vaak niet aan het materiaal nog wel op de vestiging op te halen omdat materialen vaak pas op de dag van de storingsmelding besteld wordt terwijl ze de volgende dag al nodig zijn. Het gevolg is dat storingsmonteurs vaker in de spits moeten rijden. Ook hier heeft Van Dorp een oplossing op bedacht. Samen met de Technische Unie zijn nachtleveringen van bestelde materialen op de vestiging georganiseerd. Zo kan de monteur in de vroege ochtend de materialen ophalen en nog voor de spits naar de klant rijden.

Het prijskaartje

Om deze nieuwe manier van werken mogelijk te maken, zijn alle monteurs uitgerust met een iPad en benodigde software. Vanuit het Programma Beter Benutten heeft Van Dorp een financiële steun in de rug gekregen van in totaal zo’n € 8.000,-. Met deze bijdrage is het onderzoek naar de mogelijkheden gefinancierd en is al een groot aantal spitsmijdingen gerealiseerd. Het Beter Benutten programma sluit goed aan op de ontwikkelingen die Van Dorp al eerder ingezet heeft en is een extra stimulans om te innoveren.

Verminderen vervoersbewegingen

Van Dorp is ook nog met een aantal andere ontwikkelingen bezig die leiden tot het verminderen van het aantal vervoersbewegingen. Een aantal voorbeelden:

  • Het op afstand monitoren van installaties: hierdoor kunnen storingen niet alleen voorkomen worden, maar kan er ook op afstand worden ingegrepen. Regelmatig hoeven monteurs niet meer fysiek naar de installaties toe;
  • Monteurs werkzaam in Leiden maken voor een deel gebruik van een Van Dorp fiets;
  • Flexibele werktijden voor medewerkers waardoor het mogelijk wordt om voor of na de spits te beginnen en te eindigen;
  • Videoconferencing om het aantal vervoersbewegingen van met name leaseauto’s te verminderen;
  • Verduurzamen van woon-werk verkeer door in te zetten op (elektrische) fietsen, poolauto’s en openbaar vervoer.
  • Bij de vervanging van leaseauto’s heeft het personeel de keuze uit A-label benzine auto’s of elektrische auto’s.
  • Experiment autodelen onder de naam “Deel je BMW met het MT”.
  • Waar mogelijk, onderling uitwisselen van klanten naar andere vestigingen van Van Dorp.

Toename productie

De nieuwe manier van werken zorgt ervoor dat ongeveer 40 en 50 spitsmijdingen per week gerealiseerd zijn. Omdat er minder tijd verloren gaat aan reizen, is het aantal productieve uren toegenomen. Een win/win voor het bedrijf, maar Van Dorp wil verder blijven ontwikkelen. “Het is een uitdaging om de medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe werkwijze. Daarom is het belangrijk dat mensen die enthousiast zijn en goede ideeën hebben, betrokken worden in het proces.  Zo kun je ook andere mensen binnen je bedrijf inspireren. ” besluit Ten Brummeler.

Beter benutten en evofenedex

evofenedex werkt nauw samen met een aantal partijen in den lande om het Beter Benutten programma uit te rollen. In de regio Haaglanden fungeert Bereikbaar Haaglanden als belangrijke aanjager voor het Beter Benutten programma. Bijgaand project is mede dankzij hun inzet en kennisdeling tot stand gekomen. De ervaringen die in dit project zijn opgedaan, worden ook in de rest van het land gedeeld en uitgerold.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder