08-08-2012  Onlangs is de Milieulijst van MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) gewijzigd. Op deze lijst staan nu zo’n 360 investeringen die milieuwinst opleveren.

Belastingaftrek

Ondernemers die zoeken naar de oplossingen die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu kunnen zich door de Milieulijst laten inspireren. Bedrijven die investeren in milieuvriendelijke apparaten profiteren bovendien van een belastingaftrek.

Innovatief milieuvriendelijk product

Ook ondernemers die een innovatief milieuvriendelijk product hebben ontwikkeld dat zij op de markt willen brengen, kunnen hiervoor gebruikmaken van de MIA/Vamil-regeling. Zij kunnen een voorstel indienen om hun product op te nemen op de Milieulijst.

Overheid

De ministeries van IenM en Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA- en de Vamil-regeling. De Belastingdienst en Agentschap NL voeren de regelingen uit. De Belastingdienst besluit over de toekenning van MIA en/of Vamil.