29-01-2014  EVO en TLN zijn ‘zeer teleurgesteld’ over het besluit van de gemeente Arnhem om een milieuzone voor het vrachtverkeer in te voeren. De grote omvang van de milieuzone, bestaande uit de binnenstad én de centrumring, kost het bedrijfsleven de komende vijf jaar maar liefst 16 miljoen euro, aldus de belangenorganisaties.

Onderbouwing

Het aantal luchtkwaliteitsknelpunten in Arnhem in de directe omgeving van de Eusebiusbuitensingel is zeer beperkt, zo stellen de organisaties. Uit eerdere tellingen, die werden uitgevoerd op verzoek van TLN en EVO, bleek dat de hoeveelheid vrachtverkeer dat over de Eusebiusbuitensingel rijdt door de gemeente sterk werd overschat. Dit maakt de onderbouwing van de milieuzone en het verwachte effect discutabel, aldus de organisaties.

Knelpunten

Daarnaast wijzen EVO en TLN erop dat uit modelberekeningen blijkt dat de concentratie stikstofdioxide in 2020 daalt tot ver onder de wettelijke norm van 40 microgram, ook zonder de milieuzone.

Kosten

Volgens de organisaties wordt het bedrijfsleven met grote extra kosten opgezadeld, terwijl de luchtkwaliteit vanzelf verbetert. De invoering van de nieuwe milieuzone leidt er juist toe dat vrachtverkeer moet omrijden, met als gevolg meer kilometers en dus meer uitstoot. Het verduurzamen van stedelijke distributie is volgens de organisaties een betere oplossing voor problemen met de luchtkwaliteit. Die oplossing sluit volgens de organisaties ook beter aan bij de moeilijke situatie waarin veel bedrijven momenteel verkeren.

Zone

Arnhem wil de milieuzone per 1 april invoeren. Vrachtauto's moeten minstens een Euro-4-motor hebben, anders mogen ze de stad niet in. Overtreders krijgen een boete van 230 euro.