26-03-2014  De gemeente Arnhem heeft de invoering van een milieuzone voor vrachtauto’s uitgesteld.

De gemeente Arnhem maakte dinsdag bekend dat de invoering van een milieuzone voor vrachtauto’s in Arnhem verschoven wordt van 1 april naar 1 juli 2014.

Zienswijze

EVO had begin maart in een zienswijze de gemeente te kennen gegeven, dat de onderbouwing voor de milieuzone gebreken vertoont, dat het gebied waarvoor de zone zou gelden te groot is en dat de tijd tussen bekendmaking en invoering te kort is voor ondernemers om maatregelen te nemen. EVO vindt het daarom ook niet meer dan logisch, dat de gemeente nu meer tijd neemt voor onderbouwing van het besluit.