13-06-2012  De milieuzone voor vrachtverkeer in Breda is van kracht tot 2015 in plaats van 2014. Hiermee Sluit de gemeente aan bij andere gemeenten met een milieuzone, bij de looptijd van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en een verzoek van EVO en TLN. Wel wordt de inzet op een stedelijk distributieprogramma vergroot om de luchtkwaliteit in Breda verder te verbeteren.

Niet voor bestelauto’s

Daarnaast is besloten de milieuzone niet te laten gelden voor bestelauto’s. Volgens wethouder Duurzaamheid, Wilbert Willems, is gebleken uit onderzoek dat zo’n maatregel nauwelijks meerwaarde heeft.

Overleg

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam en het bedrijfsleven zijn nog wel in overleg over de mogelijke invoering van een milieuzone voor bestelverkeer. Na de zomer komt hierover meer duidelijkheid.

Uniformiteit

EVO en TLN hebben de gemeenten met een milieuzone verzocht in te stemmen met de verlenging. Dit komt de uniformiteit en duidelijkheid voor eigenaren van vrachtauto’s ten goede. Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk uniformiteit voor de diverse milieuzones in het land.

Europese grenswaarden

Daarnaast wordt aangesloten bij de looptijd van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL bevat een pakket maatregelen waarmee overal in Nederland tijdig wordt voldaan aan de Europese grenswaarden. Dit landelijke programma loopt tot en met 2014.