17-06-2016  Een eerste succes voor de brede coalitie van 31 Nederlandse organisaties: de regering zet ongeveer 10 miljard euro opzij voor de verbetering van de infrastructuur. Het gaat dan om de jaren 2028 tot 2030.

Onderhoud en renovatie

Minister Melanie Schultz  en staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) willen het zogenoemde Infrastructuurfonds met twee jaar verlengen. Het geld dat erbij komt is vooral bedoeld voor beheer, onderhoud, vervanging en renovatie van wegen, sporen en vaarwegen.. Een deel van het geld is bedoeld om knelpunten op te lossen.

Erkenning door kabinet

De coalitie van 31 maatschappelijke organisaties en vervoersbedrijven, waaronder EVO, is positief over de brief van het kabinet over de toekomst van infrastructuur in Nederland. Het samenwerkingsverband stelt dat het kabinet erkent dat er nog veel werk te doen is om Nederland mobiel te houden.

Geld nodig voor nieuwe infra

EVO ziet de reservering van 10 miljard euro in de begrotingen van 2028 tot en met 2030 voor onderhoud en nieuwe infrastructuur als een stap in de goede richting. De politiek moet echter ook in de begrotingen tot aan 2028 meer ruimte scheppen voor de aanleg van nieuwe  infrastructuur over weg, water en spoor.